091.9999.516

Hồ Chí Minh : 091.9999.516/ 098.6666.516 + Hà Nội: 089.8888.516
 • Xem:
 • Thanh bên
 • Sắp xếp theo:
 • -21%

  Bồn Cầu CAESAR – CD1375

  6.278.000 4.931.000

   

  • KT : 395 x 725 x 710 mm
  • Màu sắc :Màu trắng (PW)
  • Hệ thống xả:xả hút
  • Nắp bàn cầu : M230
  • Phụ kiện thùng nước: FP875A
  • Lượng nước xả: 3-6 lít
  • Áp lực nước :0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa)
  • Tâm thoát nước: CD1375/30CM
  • Đặc biệt, chúng tôi đang có rất nhiều chính sách ưu đãi lớn cho nhiều sản phẩm thiết bị vệ sinh inax giá rẻ khác. 
 • -23%

  Bồn Cầu CAESAR – CD1374

  6.360.000 4.921.000

   

  • KT : 695 x 370 x 720 mm
  • Màu sắc :Màu trắng (PW)
  • Hệ thống xả:xả hút
  • Lượng nước xả: 3-6 lít
  • Áp lực nước :0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa)
  • Tâm thoát nước: CD1374/30CM
  • Đặc biệt, chúng tôi đang có rất nhiều chính sách ưu đãi lớn cho nhiều sản phẩm thiết bị vệ sinh inax giá rẻ khác. 
 • -22%

  Bồn Cầu CAESAR – CD1364

  7.704.000 6.000.000

   

  • KT : 690 x 370 x 740 mm
  • Màu sắc :Màu trắng (PW)
  • Hệ thống xả:xả hút
  • Lượng nước xả: 3-6 lít
  • Áp lực nước :0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa)
  • Tâm thoát nước: CD1364/30CM
  • Tâm thoát phân: 30mm
  • Đặc biệt, chúng tôi đang có rất nhiều chính sách ưu đãi lớn cho nhiều sản phẩm thiết bị vệ sinh inax giá rẻ khác. 
 • -21%

  Bồn Cầu CAESAR – CD1356

  7.067.000 5.590.200

   

  • KT : 720x400x630 mm
  • Màu sắc :Màu trắng (PW)
  • Hệ thống xả:xả hút
  • Lượng nước xả: 3-4.5 lít
  • Áp lực nước :0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa)
  • Tâm thoát nước: CD1356/30CM
  • Đặc biệt, chúng tôi đang có rất nhiều chính sách ưu đãi lớn cho nhiều sản phẩm thiết bị vệ sinh inax giá rẻ khác. 
 • -18%

  Bồn Cầu CAESAR – CD1347

  6.300.000 5.161.000

   

  • KT : 690 x 375 x 730 mm
  • Màu sắc :Màu trắng (PW)
  • Hệ thống xả:xả hút
  • Nắp bàn cầu đóng êm :  M236
  • Phụ kiện thùng nước: FP867B
  • Hệ thống xả:xả hút kết hợp xoáy, êm
  • Lượng nước xả : 3-4.5 lít
  • Tâm thoát nước: CD1347/30CM
  • Đặc biệt, chúng tôi đang có rất nhiều chính sách ưu đãi lớn cho nhiều sản phẩm thiết bị vệ sinh inax giá rẻ khác. 
 • Bồn Cầu CAESAR - C1353
  Bồn Cầu CAESAR - C1353
  -21%

  Bồn Cầu CAESAR – C1353

  10.242.000 8.100.000

   

  • KT : 710 x 500 x 640 mm
  • Màu sắc :Màu trắng (PW)
  • Hệ thống xả:xả hút
  • Lượng nước xả :4.5 lít
  • Tâm thoát phân: 300mm
  • Đặc biệt, chúng tôi đang có rất nhiều chính sách ưu đãi lớn cho nhiều sản phẩm thiết bị vệ sinh inax giá rẻ khác. 
 • -15%

  Bàn Cầu CAESAR – CD1551

  4.746.000 4.041.000

   

  • KT : 650 x 370 x 770 mm
  • Thùng nước : T1152
  •  Nắp bàn cầu đóng êm: M237
  • Màu sắc :Màu trắng (PW)
  • Hệ thống xả:xả thẳng
  • Lượng nước xả :0.7-5 kgf/cm²
  • Tâm thoát nước: CD1551/22-30CM
  • Đặc biệt, chúng tôi đang có rất nhiều chính sách ưu đãi lớn cho nhiều sản phẩm thiết bị vệ sinh inax giá rẻ khác. 
 • -14%

  Bồn Cầu CAESAR – CD1530

  3.753.000 3.226.000

   

  • KT : 725 x 385 x 750 mm
  • Thùng nước : T1130
  •  Nắp bàn cầu đóng êm: M230
  • Màu sắc :Màu trắng (PW)
  • Hệ thống xả:xả thẳng
  • Lượng nước xả :3 – 4.5 lít
  • Tâm thoát nước: CD1530/30CM
  • Đặc biệt, chúng tôi đang có rất nhiều chính sách ưu đãi lớn cho nhiều sản phẩm thiết bị vệ sinh inax giá rẻ khác. 
 • -15%

  Bồn Cầu CAESAR – CD1349

  4.654.000 3.961.000
  • Chế độ xả :2
  • Dung lượng nước :3 – 4.5 lít
  • Kiểu xả :Xả hút
  • Áp lực nước :0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa)
  • Tâm thoát phân :300mm
  • KT :720 x 395 x 750mm
  • Màu sắc :Màu trắng (PW)
  • Thùng nước :T1149
  • Đặc biệt, chúng tôi đang có rất nhiều chính sách ưu đãi lớn cho nhiều sản phẩm thiết bị vệ sinh inax giá rẻ khác. 
 • -17%

  Bồn Cầu CAESAR – CD1348

  6.520.000 5.434.000

   

  • KT : 715x380x800 mm
  • Nắp bàn cầu đóng êm :  M230
  • Thùng nước : T1148
  • Màu sắc :Màu trắng (PW)
  • Hệ thống xả:xả hút
  • Lượng nước xả :3 – 4.5 lít
  • Tâm thoát nước: CD1348/30CM
  • Đặc biệt, chúng tôi đang có rất nhiều chính sách ưu đãi lớn cho nhiều sản phẩm thiết bị vệ sinh inax giá rẻ khác. 
 • -17%

  Bồn Cầu CAESAR – CD1346

  5.480.000 4.567.000

  • Thùng nước :T1146
  • Chế độ xả :2
  • Dung lượng nước :3 – 6 lít
  • Kiểu xả :Xả hút
  • Áp lực nước :7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa)
  • Tâm thoát phân :300mm
  • KT :720 x 380 x 760mm
  • Màu sắc :Màu trắng (PW)
  • Đặc biệt, chúng tôi đang có rất nhiều chính sách ưu đãi lớn cho nhiều sản phẩm thiết bị vệ sinh inax giá rẻ khác.
 • -16%

  Bồn Cầu CAESAR – CD1345

  5.035.000 4.247.000

   

   

  •  Màu sắc : Màu trắng (PW)
  •  Chế độ xả :2
  •  Kiểu xả :Xả hút
  •  KT :730 x 380 x 775mm
  •  Tâm thoát phân :300mm
  •  Áp lực nước :0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa)
  •  Dung lượng nước :3 – 4.5 lít
  •  Thùng nước :T1228
  • Đặc biệt, chúng tôi đang có rất nhiều chính sách ưu đãi lớn cho nhiều sản phẩm thiết bị vệ sinh inax giá rẻ khác. 
 • -15%

  Bồn Cầu CAESAR – CD1341

  4.200.000 3.574.000

   

  • KT : 730 x 380 x 775mm
  • Màu sắc : Màu trắng (PW)
  •  Chế độ xả :2
  •  Kiểu xả :Xả hút
  •  Tâm thoát phân :300mm
  •  Áp lực nước :0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa)
  •  Dung lượng nước :3 – 4.5 lít
  •  Thùng nước :T1228
  • Đặc biệt, chúng tôi đang có rất nhiều chính sách ưu đãi lớn cho nhiều sản phẩm thiết bị vệ sinh inax giá rẻ khác. 
 • -12%

  Bồn Cầu CAESAR – CD1340

  3.343.000 2.950.000

  • KT : 735 x 385 x 735mm
  • Dung lượng nước :3 – 6 lít
  • Màu sắc :Màu trắng (PW)
  • Chế độ xả :2
  • Kiểu xả :Xả thẳng
  • KT :735 x 385 x 735mm
  •  Tâm thoát phân :300mm
  • Áp lực nước :0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa)
  • Đặc biệt, chúng tôi đang có rất nhiều chính sách ưu đãi lớn cho nhiều sản phẩm thiết bị vệ sinh inax giá rẻ khác. 
 • -12%

  Bồn Cầu CAESAR – CD1331

  2.773.000 2.442.000

   

  • KT : 740 x 390 x 790mm
  • Thùng nước : T1131
  • Tâm thoát phân :300mm
  • Màu sắc :Màu trắng (PW) & Màu nhạt (BI)
  • Hệ thống xả:xả hút
  • Lượng nước xả :4-6 lít
  • Tâm thoát nước: 0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa)
  • Đặc biệt, chúng tôi đang có rất nhiều chính sách ưu đãi lớn cho nhiều sản phẩm thiết bị vệ sinh inax giá rẻ khác. 
 • -13%

  Bồn Cầu CAESAR – CDS1338

  2.438.000 2.124.000

   

  • KT : 700 x 370 x 725 mm
  • Nắp bàn cầu êm.
  • Thùng nước : T1138
  • Phụ kiện thùng nước:  FP840B
  • Màu sắc :Màu trắng (PW) & Màu nhạt (BI)
  • Hệ thống xả:xả thẳng
  • Lượng nước xả :6 lít
  • Tâm thoát phân: 30mm
  • Đặc biệt, chúng tôi đang có rất nhiều chính sách ưu đãi lớn cho nhiều sản phẩm thiết bị vệ sinh inax giá rẻ khác. 
 • -10%

  Bàn Cầu CAESAR – CTS1338

  2.240.000 2.007.000

   

  • KT : 700 x 370 x 725mm
  • Nắp bàn cầu đóng thường :  M210
  • Thùng nước : T1138
  • Phụ kiện thùng nước:  FP840B
  • Màu sắc :Màu trắng (PW) & Màu nhạt (BI)
  • Hệ thống xả:xả thẳng
  • Lượng nước xả :6 lít
  • Tâm thoát phân: 30mm
  • Đặc biệt, chúng tôi đang có rất nhiều chính sách ưu đãi lớn cho nhiều sản phẩm thiết bị vệ sinh inax giá rẻ khác. 
 • bồn cầu Caesar CTS1325
  bồn cầu Caesar CTS1325
  -9%

  Bồn Cầu CAESAR – CTS1325

  2.057.000 1.878.000

   

  • KT : 360 x 680 x 800 mm
  • Nắp bàn cầu đóng thường :  M200
  • Phụ kiện thùng nước:  FP804A
  • Màu sắc :Màu trắng (PW) & Màu nhạt (BI)
  • Hệ thống xả:xả thẳng
  • Lượng nước xả :6 lít
  • Tâm thoát nước: CTS1325/30CM
  • Đặc biệt, chúng tôi đang có rất nhiều chính sách ưu đãi lớn cho nhiều sản phẩm thiết bị vệ sinh inax giá rẻ khác. 

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

dẫn đường

Giỏ hàng của tôi

Đóng

Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Danh sách yêu thích

Đóng

Chưa có sản phẩm nào được thêm vào danh sách yêu thích

Ghi danh