091.9999.516

Hồ Chí Minh : 091.9999.516/ 098.6666.516 + Hà Nội: 089.8888.516
 • Xem:
 • Thanh bên
 • Sắp xếp theo:
 • Bồn tiểu TOTO UT57R
  ut57rbanve
  -15%

  Bồn tiểu TOTO UT57R treo tường

  1.760.000 1.496.000
  • Mã sản phẩm: UT57R
  • Lượng nước xả: 2 L
  • Tên sản phẩm: Tiểu nam treo tường
  • Kích thước: 310 x 330 x 605 mm
  • Áp lực nước: 0.07MPa ~ 0.75MPa
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Bao gồm Gioăng nối tường
 • Bồn tiểu TOTO UT445
  -15%

  Bồn tiểu TOTO UT445 treo tường

  3.650.000 3.090.000
  • Mã sản phẩm: UT445
  • Lượng nước xả: 0.5 L
  • Tên sản phẩm: Tiểu nam treo tường
  • Kích thước: 355 x 449 x 649 mm
  • Áp lực nước: 0.07MPa ~ 0.75MPa
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Bao gồm Gioăng nối tường
 • Bồn tiểu TOTO UT445H
  -15%

  Bồn tiểu TOTO UT445H treo tường

  3.770.000 3.190.000
  • Mã sản phẩm: UT445H
  • Lượng nước xả: 0.5 L
  • Dùng van xả âm tường
  • Tên sản phẩm: Tiểu nam treo tường
  • Kích thước: 355 x 449 x 650 mm
  • Áp lực nước: 0.07MPa ~ 0.75MPa
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Bao gồm Gioăng nối tường
 • Bồn tiểu TOTO UT447R
  -12%

  Bồn tiểu TOTO UT447R treo tường

  3.470.000 3.060.000
  • Mã sản phẩm: UT447HR
  • Lượng nước xả: 4 L
  • Dùng van xả nhấn
  • Tên sản phẩm: Tiểu nam treo tường
  • Kích thước: 356 x 444 x 685 mm
  • Áp lực nước: 0.07MPa ~ 0.75MPa
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Bao gồm Gioăng nối tường
 • Bồn tiểu TOTO UT447HR
  ut447hrbanve
  -15%

  Bồn tiểu TOTO UT447HR treo tường

  4.770.000 4.050.000
  • Mã sản phẩm: UT447HR
  • Lượng nước xả: 4 L
  • Dùng van âm tường
  • Tên sản phẩm: Tiểu nam treo tường
  • Kích thước: 356 x 444 x 685 mm
  • Áp lực nước: 0.07MPa ~ 0.75MPa
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Bao gồm Gioăng nối tường
 • Bồn tiểu TOTO UT904R
  ut904rbanve
  -15%

  Bồn tiểu TOTO UT904R treo tường

  4.140.000 3.510.000
  • Mã sản phẩm: UT904R
  • Lượng nước xả: 0.5 L
  • Tên sản phẩm: Tiểu nam treo tường
  • Kích thước: 345 x 260 x 675 mm
  • Áp lực nước: 0.07MPa ~ 0.75MPa
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Bao gồm Gioăng nối tường
 • Bồn tiểu TOTO UT904S
  ut904sbanve
  -15%

  Bồn tiểu TOTO UT904S treo tường

  4.470.000 3.790.000
  • Mã sản phẩm: UT904S
  • Lượng nước xả: 4L
  • Tên sản phẩm: Tiểu nam treo tường
  • Kích thước: 345 x 260 x 690 mm
  • Áp lực nước: 0.07MPa ~ 0.75MPa
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Bao gồm Gioăng nối tường
 • Bồn tiểu TOTO UT560T
  -15%

  Bồn tiểu TOTO UT560T treo tường

  4.810.000 4.090.000
  • Mã sản phẩm: UT560T
  • Tên sản phẩm: Tiểu nam treo tường
  • Kích thước: 360 x 320 x 770 mm
  • Áp lực nước: 0.07MPa ~ 0.75MPa
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Bao gồm Gioăng nối tường
 • Bồn tiểu UT904HR
  bản vẽ bồn tiểu UT904HR
  -15%

  Bồn tiểu TOTO UT904HR treo tường

  4.860.000 4.120.000
  • Mã sản phẩm: UT904HR
  • Dùng với van âm tường
  • Tên sản phẩm: Tiểu nam treo tường
  • Kích thước: 345 x 260 x 675 mm
  • Áp lực nước: 0.07MPa ~ 0.75MPa
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Bao gồm Gioăng nối tường
 • Bồn tiêu UT557T
  -15%

  Bồn tiểu TOTO UT557T treo tường

  4.810.000 4.090.000
  • Mã sản phẩm: UT557T
  • Tên sản phẩm: Tiểu nam treo tường
  • Kích thước: 340 x 340 x 690 mm
  • Áp lực nước: 0.07MPa ~ 0.75MPa
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Bao gồm Gioăng nối tường
 • Bồn tiểu UT570T
  -15%

  Bồn tiểu TOTO UT570T treo tường

  5.630.000 4.780.000
  • Mã sản phẩm: UT570T
  • Tên sản phẩm: Tiểu nam treo tường
  • Kích thước: 340 x 380 x 750 mm
  • Áp lực nước: 0.07MPa ~ 0.75MPa
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Bao gồm Gioăng nối tường
 • Bồn tiểu UT508T
  -15%

  Bồn tiểu TOTO UT508T đặt sàn

  5.630.000 4.780.000
  • Mã sản phẩm: UT508T
  • Tên sản phẩm: Tiểu nam đặt sàn
  • Kích thước: 360x340x890 mm
  • Áp lực nước: 0.07MPa ~ 0.75MPa
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Bao gồm Gioăng nối tường
 • Bồn tiểu TOTO UT500T
  -16%

  Bồn tiểu TOTO UT500T treo tường

  9.390.000 7.910.000
  • Mã sản phẩm: UT500T
  • Tên sản phẩm: Tiểu nam treo tường
  • Kích thước: 380x400x920 mm
  • Áp lực nước: 0.07MPa ~ 0.75MPa
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Bao gồm Gioăng nối tường

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

dẫn đường

Giỏ hàng của tôi

Đóng

Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Danh sách yêu thích

Đóng

Chưa có sản phẩm nào được thêm vào danh sách yêu thích

Ghi danh