Combo-khuyen-mai-inax-78

Combo thiết bị vệ sinh inax khuyến mãi trọn bộ

Combo thiết bị vệ sinh inax trọn bộ hiện nay đang được nhiều khách hàng chọn mua. và tìm kiếm. Nhờ sự đơn giản cũng như linh hoạt khi trong một combo đã đầy đủ. Từ bồn cầu inax đến chậu rửa mặt, vòi chậu, sen tắm vvv khá tiện lợi. Không chỉ vậy nó còn giúp khách hàng dễ hình dung cũng như chọn lựa tầm giá phù hợp. Vòi từng không gian, phong cách riêng cũng sẽ phù hợp với tùng combo tách biệt. Giá thành sản phẩm cũng khá rẻ. Mòi các bạn cũng tham khảo combo thiết bị vệ sinh inax dưới đây nhé.

Các bạn có thể xem thêm  ==>  COMBO KHUYẾN MÃI CÁC LOẠI BỒN CẦU INAX 

Combo thiết bị vệ sinh inax khuyến mãi trọn bộ

Nhằm giúp khách hàng dễ chọn lựa thiết bị vệ sinh căn bản trong hộ gia đình. Siêu thị thiết bị vệ sinh Kim Quốc Tiến  đưa đến cho các bạn nhiều combo khuyến mãi khác nhau.

 

Combo-khuyen-mai-inax-60

 

 

Combo 60: giá 4.075.000 

Bàn cầu 2 khối nắp thường INAX C-117VA
Vòi xịt vệ sinh nhựa INAX CFV-102A
Vòi chậu nước lạnh INAX LFV-13B
Chậu rửa mặt treo tường INAXL-284V
Sen tắm nóng lạnh INAX BFV-1103S-4C

 

Combo-khuyen-mai-inax-61

Combo 61: giá 4.423.000

Bàn cầu 2 khối nắp thường C-117VA
Chậu rửa mặt treo tường L-284V
Vòi chậu nóng lạnh LFV-1102S-1
vòi xịt vệ sinh nhựa CFV-102A
Sen tắm nóng lạnh BFV-1103S-4C

 

 

Combo-khuyen-mai-inax-62

 

 

Combo 62: gia 4.697.000

Bàn cầu 2 khối nắp thường C-306VA
Chậu rửa mặt treo tường L-284V
Vòi chậu nước lạnh LFV-13B
vòi xịt vệ sinh nhựa CFV-102A
Sen tắm nóng lạnh BFV-1103S-4C

 

Combo-khuyen-mai-inax-63

 

 

Combo 63: giá 4.879.000

Bàn cầu 2 khối nắp thường C-306VA
Chậu rửa mặt treo tường L-284V
Vòi chậu nóng lạnh LFV-1102S-1
vòi xịt vệ sinh nhựa CFV-102A
Sen tắm nóng lạnh BFV-1103S-4C

 

Combo-khuyen-mai-inax-64

 

 

Combo 64: giá 4.960.000

Bàn cầu 2 khối nắp thường C-504VAN
Chậu rửa treo tường L-284V
Vòi chậu nóng lạnh LFV-1102S-1
Sen tắm nóng lạnh BFV-1103S-4C

 

 

Combo-khuyen-mai-inax-65

 

 

Combo 65: giá 5.362.000

Bàn cầu 2 khối nắp thường C-504VAN
Chậu rửa treo tường L-284V
Vòi chậu nóng lạnh LFV-1102S-1
Vòi xịt vệ sinh nhựa CFV-102A
Sen tắm nóng lạnh BFV-1103S-4C

 

 

Combo-khuyen-mai-inax-66

 

 

Combo 66: giá 7.055.000

AC-700VAN : Bàn cầu 2 khối nắp êm INAX
L-2395V: Chậu rửa đặt bàn dương vành INAX
LFV-1402S: Vòi chậu nóng lạnh INAX
CFV-102M: Vòi xịt vệ sinh INAX
BFV-1403S-4C: Sen tắm nóng lạnh INAX

 

Combo-khuyen-mai-inax-67

 

 

Combo 67: 8.665.000

AC-700VAN: Bàn cầu 2 khối nắp êm INAX
L-2298V: Chậu rửa âm bàn INAX
LFV-402S: Vòi chậu nóng lạnh INAX
CFV-102A: Vòi xịt vệ sinh nhựa INAX
BFV-2013S: Sen tắm nóng lạnh INAX

 

Combo-khuyen-mai-inax-68

 

 

Combo 68: giá 6.985.000

 

Bàn cầu 2 khối AC-700A
CW-S15VN nắp rửa cơ
L-2395V Chậu rửa mặt đặt bàn
LFV-1402S vòi chậu nóng lạnh
CFV-102A vòi xịt vệ sinh
BFV-1403S-4C Sen tắm nóng lạnh

 

 

Combo-khuyen-mai-inax-69

 

Combo 69: giá 6.835.000

Bàn cầu 2 khối Inax C-504A
CW-S15VN nắp rửa cơ
L-2395V châụ treo tường
LFV-21S vòi chậu nước lạnh
BFV-1003S-1C sen tắm nóng lạnh

 

 

Combo-khuyen-mai-inax-70

 

Combo 70: giá 9.730.000

AC-900R bàn cầu 1 khối không nắp
CW-S15VN nắp rửa cơ
L-2395V chậu đặt bàn dương vành
CFV-102M vòi xịt vệ sinh
BFV-1403S-4C sen tắm nóng lạnh
LFV-1402S Vòi chậu nóng lạnh

 

Combo-khuyen-mai-inax-71

 

Combo 71: giá 9.452.000

AC-900VRN: bàn cầu 1 khối Inax
L-2298V: Chậu rửa âm bàn Inax
LFV-1102S-1: Vòi chậu nóng lạnh
CFV-102M vòi xịt vệ sinh
BFV-2013S sen tắm nóng lạnh

 

 

Combo-khuyen-mai-inax-72

 

 

Combo 72: giá 13.494.000

AC-909VRN bàn cầu 1 khối Inax
L-445V đặt bàn dương vành Inax
LFV–1402SH  Vòi chậu cổ cao Inax
CFV-105MM vòi xịt vệ sinh inox
BFV-3413T-4C sen tắm nhiệt độ Inax

 

Combo-khuyen-mai-inax-73

 

Combo 73: giá 12.920.000

AC-909VRN bàn cầu một khối Inax
L-2397V  chậu rửa đặt bàn
LFV-1102S-1 vòi chậu nóng lạnh
CFV-102A vòi xịt vệ sinh nhựa
BFV-1003S-1C sen tắm nóng lạnh

 

Combo-khuyen-mai-inax-74

Combo 74 giá 21.264.000

AC-1035VN: bàn cầu 1 khối
AL-536V chậu rửa đặt bàn
LFV-402S vòi chậu nóng lanh
CFV-105MM vòi xịt vệ sinh
BFV-6015S sen cây nóng lạnh inax

 

Combo-khuyen-mai-inax-75

Combo 75 giá 14.096.000

AC-1035VN bàn cầu 1 khối
L-2298V chậu rửa âm bàn
LFV-2012S vòi chậu nóng lạnh
CFV-105MM vòi xịt vệ sinh
BFV-2013S sen tắm nóng lạnh

 

 

Combo-khuyen-mai-inax-76

Combo 76 giá 14.455.000

AC-1008VRN bàn cầu 1 khối nắp êm
L-294V chậu rửa đặt bàn
LFV-1402S vòi chậu nóng lạnh
CFV-102A vòi xịt vệ sinh nhựa
BFV-1003S-1C sen tắm nóng lạnh

 

Combo-khuyen-mai-inax-77

 

Combo 77: 20.742.000

AC-1008VRN Bàn cầu 1 khối nắp êm
L-2298V chậu rửa âm bàn
LFV-402S vòi chậu nóng lạnh
CFV-105MP vòi xịt vệ sinh
BFV-6015S sen tắm cây nóng lạnh

 

Combo-khuyen-mai-inax-78

Combo 78: giá 14.748.000

AC-1008R bàn cầu 1 khối
CW-H18VN nắp rửa điện tử
L-2395V chậu rửa mặt treo đặt bàn
LFV-1402S vòi chậu nóng lạnh inax
BFV-3413T-4C sen tắm nhiệt độ nóng lạnh

 

 

Combo-khuyen-mai-inax-79

 

Combo 79: giá 28.540.000

AC-2700 bàn cầu 1 khối không nắp
CW-KB22AVN nắp rửa điện tử Inax
L-2397V chậu rửa đặt bàn dương vành
LFV-5012S vòi chậu nóng lạnh inax
BFV-6015S sen tắm cây nóng lạnh

 

 

Combo-khuyen-mai-inax-80

 

Combo 80: giá 10.957.000

AC-939A bàn cầu 1 khối
CW-S15VN nắp rửa cơ Inax
L-2395V chậu rửa đặt bàn dương vành
LFV-402S vòi chậu nóng lạnh
CFV-102M vòi xịt vệ sinh
BFV-1003S-1C sen tắm nóng lạnh

 

Combo-khuyen-mai-inax-81

 

Combo 81: giá  30.580.000

AC-1017R Bồn cầu 1 khối
CW-KA22AVN nắp rửa điện tử
L-445V chậu rửa đặt bàn
LFV-8000SH vòi chậu nóng lạnh cổ cao
CFV-102A vòi xịt vệ sinh nhựa
BFV-6015S sen cây tắm nóng lạnh Inax

 

Combo-khuyen-mai-inax-82

 

 

Combo 82 : giá 10.485.000

AC-939VN bàn cầu hai khối nắp êm
L-2298V chậu rửa âm bàn
LFV-1402S vòi chậu nóng lạnh
CFV-102M vòi xịt vệ sinh
BFV-2013S sen tắm nóng lạnh

 

Combo-khuyen-mai-inax-83

 

Combo 83 giá 18.692.000

AC-918R bàn cầu 1 khối
CW-KB22AVN nắp rửa điện từ Inax
L-293V Chậu rửa đặt bàn
LFV-1402S chậu nóng lạnh
CFV-105MMvòi xịt vệ sinh inox
BFV-2013S Sen tắm nóng lanh

 

Combo-khuyen-mai-inax-84

Combo 84: 19.415.000

AC-918R bàn cầu một khối Inax
CW-KB22AVN nắp rửa điện tử Inax
AL-536V chậu rửa đặt bàn Inax
LFV-402S vòi chậu nóng lạnh Inax
CFV-105MM vòi xịt vệ sinh inox
BFV-3413T-4C Sen tắm nhiệt độ nóng lạnh

Xem thiết bị vệ sinh Inax

Mọi chi tiết xin liên hệ 098 6666 516 Ms Lài – 091 9999 516 Mr Thịnh.

Siêu thị thiết bị vệ sinh Kim Quốc Tiến :số 5A, đường số 5, khu phố 4, phường An Phú, quận 2, TPHCM