091.9999.516

Hồ Chí Minh : 091.9999.516/ 098.6666.516 + Hà Nội: 089.8888.516
 • Xem:
 • Thanh bên
 • Sắp xếp theo:
 • -8%

  Gạch INAX 255-VIZ-2

  610.000 560.000
  • Mã sản phẩm: 255-VIZ-2
  • Gạch Inax trong nước
  • Bề dày của gạch: 7 mm
  • Kích thước vỉ: 300 x 300 mm
  • Kích thước viên: 95 x 45 mm
  • Số lượng viên/1 vỉ: 18 viên/vỉ
  • Số lượng viên/m2: 11.2/m2
 • -7%

  Gạch INAX 255-VIZ-6

  560.000 520.000
  • Mã sản phẩm: 255-VIZ-6
  • Gạch Inax trong nước
  • Bề dày của gạch: 7 mm
  • Kích thước vỉ: 300 x 300 mm
  • Kích thước viên: 95 x 45 mm
  • Số lượng viên/1 vỉ: 18 viên/vỉ
  • Số lượng viên/m2: 11.2/m2
 • -7%

  Gạch INAX 255-VIZ-1

  560.000 520.000
  • Mã sản phẩm: 255-VIZ-1
  • Gạch Inax trong nước
  • Bề dày của gạch: 7 mm
  • Kích thước vỉ: 300 x 300 mm
  • Kích thước viên: 95 x 45 mm
  • Số lượng viên/1 vỉ: 18 viên/vỉ
  • Số lượng viên/m2: 11.2/m2
 • -7%

  Gạch INAX 255-VIZ-10

  560.000 520.000
  • Mã sản phẩm: 255-VIZ-10
  • Gạch Inax trong nước
  • Bề dày của gạch: 7 mm
  • Kích thước vỉ: 300 x 300 mm
  • Kích thước viên: 95 x 45 mm
  • Số lượng viên/1 vỉ: 18 viên/vỉ
  • Số lượng viên/m2: 11.2/m2
 • -7%

  Gạch INAX 255-VIZ-9

  560.000 520.000
  • Mã sản phẩm: 255-VIZ-9
  • Gạch Inax trong nước
  • Bề dày của gạch: 7 mm
  • Kích thước vỉ: 300 x 300 mm
  • Kích thước viên: 95 x 45 mm
  • Số lượng viên/1 vỉ: 18 viên/vỉ
  • Số lượng viên/m2: 11.2/m2
 • -7%

  Gạch INAX 255-VIZ-8

  610.000 570.000
  • Mã sản phẩm: 255-VIZ-8
  • Gạch Inax trong nước
  • Bề dày của gạch: 7 mm
  • Kích thước vỉ: 300 x 300 mm
  • Kích thước viên: 95 x 45 mm
  • Số lượng viên/1 vỉ: 18 viên/vỉ
  • Số lượng viên/m2: 11.2/m2
 • -7%

  Gạch INAX 255-VIZ-7

  560.000 520.000
  • Mã sản phẩm: 255-VIZ-7
  • Gạch Inax trong nước
  • Bề dày của gạch: 7 mm
  • Kích thước vỉ: 300 x 300 mm
  • Kích thước viên: 95 x 45 mm
  • Số lượng viên/1 vỉ: 18 viên/vỉ
  • Số lượng viên/m2: 11.2/m2
 • -7%

  Gạch INAX 255-VIZ-5

  560.000 520.000
  • Mã sản phẩm: 255-VIZ-5
  • Gạch Inax trong nước
  • Bề dày của gạch: 7 mm
  • Kích thước vỉ: 300 x 300 mm
  • Kích thước viên: 95 x 45 mm
  • Số lượng viên/1 vỉ: 18 viên/vỉ
  • Số lượng viên/m2: 11.2/m2
 • -7%

  Gạch INAX 255-VIZ-4

  560.000 520.000
  • Mã sản phẩm: 255-VIZ-4
  • Gạch Inax trong nước
  • Bề dày của gạch: 7 mm
  • Kích thước vỉ: 300 x 300 mm
  • Kích thước viên: 95 x 45 mm
  • Số lượng viên/1 vỉ: 18 viên/vỉ
  • Số lượng viên/m2: 11.2/m2
 • -6%

  Gạch INAX 255-VIZ-3

  610.000 572.000
  • Mã sản phẩm: 255-VIZ-3
  • Gạch Inax trong nước
  • Bề dày của gạch: 7 mm
  • Kích thước vỉ: 300 x 300 mm
  • Kích thước viên: 95 x 45 mm
  • Số lượng viên/1 vỉ: 18 viên/vỉ
  • Số lượng viên/m2: 11.2/m2

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

dẫn đường

Giỏ hàng của tôi

Đóng

Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Danh sách yêu thích

Đóng

Chưa có sản phẩm nào được thêm vào danh sách yêu thích

Ghi danh