091.9999.516

Hồ Chí Minh : 091.9999.516/ 098.6666.516 + Hà Nội: 089.8888.516
 • Xem:
 • Thanh bên
 • Sắp xếp theo:
 • gạch inax DCF-50NET-DNC-2A BLACK-MIX
  gạch inax DCF-50NET-DNC-2A BLACK-MIX

  GẠCH INAX DCF-50NET/DNC-2A BLACK-MIX

  Product code: DCF-50NET/DNC-2A BLACK-MIX

  Kích thước vỉ: 300mm x 300mm

  Kích thước viên: 47mm x 47mm x 10.0-18.0mm

  Bề dày gạch: 10.0-18.0mm

  Số lượng trên vỉ: 36 viên/vỉ

  Vỉ/m2: 11.2 vỉ/m2

  Vỉ/thùng: 0.89m2/thùng

  Cách đóng kiện khi nhập khẩu bằng đường biển về Viet Nam.

  Packaging: thể hiện cách đóng thành 1 kiện khi nhập khẩu về Việt Nam là 10 thùng/ 1 kiện ; 18.5Kg/Kiện

  Thông tin cơ bản của gạch góc inax nhập khẩu Nhật Bản này:

  Mã số gạch góc inax của mã số DCF-50NET/DNC-2A BLACK-MIX: là DCF-50NET/90-14/DNC-1-DNC-2

  Size/sht: (50+50) x300 x10.0

  Size/Pc: (47+47)x47x10.0

  Sheet/m, m/case: 3.4sheet/m, 2.94m/case

  Packaging: 10 sheet/case, 3.8kg/case.

  Vui lòng liên hệ trước: hỏi thăm xem thời điểm hiện tại có còn sản xuất gạch góc theo yêu cầu không ạ.

 • gach inax dcf-50net/dnc-1a
  gach inax dcf-50net/dnc-1a

  Gạch Inax DCF-50NET/DNC-1A Màu Trắng

  Product code: GẠCH INAX DCF-50NET/DNC-1A

  Kích thước vỉ: 300mm x 300mm

  Kích thước viên: 47mm x 47mm x 10.0-18.0mm

  Bề dày gạch: 10.0-18.0mm

  Số lượng trên vỉ: 36 viên/vỉ

  Vỉ/m2: 11.2 vỉ/m2

  Vỉ/thùng: 0.89m2/thùng

  Cách đóng kiện khi nhập khẩu bằng đường biển về Viet Nam.

  Packaging: thể hiện cách đóng thành 1 kiện khi nhập khẩu về Việt Nam là 10 thùng/ 1 kiện ; 18.5Kg/Kiện

  Thông tin cơ bản của gạch góc inax nhập khẩu Nhật Bản này:

  Mã số gạch góc inax của mã số DCF-50NET/DNC-1A: là DCF-50NET/90-14/DNC-1-DNC-2

  Size/sht: (50+50) x300 x10.0

  Size/Pc: (47+47)x47x10.0

  Sheet/m, m/case: 3.4sheet/m, 2.94m/case

  Packaging: 10 sheet/case, 3.8kg/case.

  Vui lòng liên hệ trước: hỏi thăm xem thời điểm hiện tại có còn sản xuất gạch góc theo yêu cầu không ạ.

 • gạch inax dent cube
  gạch inax dent cube

  GẠCH INAX DCF-50NET/DNC-12B Trắng và Đen Kết Hợp

  Product code: GẠCH INAX DCF-50NET/DNC-12B Black&White-Mix (nghĩa là màu trắng và đen kết hợp)

  Kích thước vỉ: 300mm x 300mm

  Kích thước viên: 47mm x 47mm x 10.0-18.0mm

  Bề dày gạch: 10.0-18.0mm

  Số lượng trên vỉ: 36 viên/vỉ

  Vỉ/m2: 11.2 vỉ/m2

  Vỉ/thùng: 0.89m2/thùng

  Cách đóng kiện khi nhập khẩu bằng đường biển về Viet Nam.

  Packaging: thể hiện cách đóng thành 1 kiện khi nhập khẩu về Việt Nam là 10 thùng/ 1 kiện ; 18.5Kg/Kiện

  Thông tin cơ bản của gạch góc inax nhập khẩu Nhật Bản này:

  Mã số gạch góc inax của mã số DCF-50NET/DNC-12B: là DCF-50NET/90-14/DNC-1-DNC-2

  Size/sht: (50+50) x300 x10.0

  Size/Pc: (47+47)x47x10.0

  Sheet/m, m/case: 3.4sheet/m, 2.94m/case

  Packaging: 10 sheet/case, 3.8kg/case.

  Vui lòng liên hệ trước: hỏi thăm xem thời điểm hiện tại có còn sản xuất gạch góc theo yêu cầu không ạ.

 • Gạch INAX HAL-25B/CWL-1

  1.720.000 1.635.000

  + Mã sản phẩm: HAL-25B/CWL-1

  + Kích thước vỉ: 303mm x 303mm

  + Kích thước viên: 145mm x 22.5mm

  + Bề dày của gạch: 8mm

  + Số lượng vỉ /m2: 10.9 vỉ/m2

  + Số lượng vỉ /thùng: 14 vỉ/thùng

  + Số lượng trên vỉ: 15 viên/vỉ

 • Gạch INAX HAL-20B/RYS-3

  4.710.000 4.462.000

  + Mã sản phẩm: HAL-20B/RYS-3

  + Kích thước vỉ: 300mm x 300mm

  + Kích thước viên: 225.5mm x 19.5mm

  + Bề dày của gạch: 10 mm

  + Số lượng viên/vỉ: 28 viên/vỉ

  + Số lượng vỉ/ thùng: 12 vỉ /thùng

  + Số lượng vỉ/m2: 11.2 vỉ/ 1m2

 • Gạch INAX HAL-20B/RYS-1

  4.710.000 4.462.000

  + Mã sản phẩm: HAL-20B/RYS-1

  + Kích thước vỉ: 300mm x 300mm

  + Kích thước viên: 225.5mm x 19.5mm

  + Bề dày của gạch: 10 mm

  + Số lượng viên/vỉ: 28 viên/vỉ

  + Số lượng vỉ/ thùng: 12 vỉ /thùng

  + Số lượng vỉ/m2: 11.2 vỉ/ 1m2

 • Gạch INAX-40B/RB-3

  1.650.000 1.567.000

  + Mã sản phẩm: 40B/RB-3

  + Kích thước viên: 235mm x 40mm

  + Bề dày của gạch: 13 mm

  + Số lượng viên/ thùng: 80 viên/thùng

  + Số lượng viên/m2: 98 viên/ 1m2

 • Gạch INAX-40B/RB-1

  1.650.000 1.567.000

  + Mã sản phẩm: 40B/RB-1

  + Kích thước viên: 235mm x 40mm

  + Bề dày của gạch: 13 mm

  + Số lượng viên/ thùng: 80 viên/thùng

  + Số lượng viên/m2: 98 viên/ 1m2

 • Gạch INAX-40B/RB-2

  1.650.000 1.567.000

  + Mã sản phẩm: 40B/RB-2

  + Kích thước viên: 235mm x 40mm

  + Bề dày của gạch: 13 mm

  + Số lượng viên/ thùng: 80 viên/thùng

  + Số lượng viên/m2: 98 viên/ 1m2

 • Gạch INAX HAL-75H/RSC-5

  4.300.000 4.085.000

  + Mã sản phẩm: HAL-75H/RSC-5

  + Kích thước vỉ: 237mm x 303mm

  + Kích thước viên: 235mm x 19.5mm

  + Bề dày của gạch: 13.5mm

  + Số lượng vỉ /m2: 14 vỉ/m2

  + Số lượng vỉ /thùng: 14 vỉ/thùng

  + Số lượng trên vỉ: 14 viên/vỉ

 • Gạch INAX HAL-75H/RSC-2

  4.300.000 4.085.000

  + Mã sản phẩm: HAL-75H/RSC-2

  +Kích thước vỉ: 237mm x 303mm

  + Kích thước viên: 235mm x 19.5mm

  + Bề dày của gạch: 13.5mm

  + Số lượng vỉ /m2: 14 vỉ/m2

  + Số lượng vỉ /thùng: 14 vỉ/thùng

  + Số lượng trên vỉ: 14 viên/vỉ

 • Gạch INAX HAL-75H/RSC-1

  4.300.000 4.085.000

  + Kích thước vỉ: 237mm x 303mm

  + Kích thước viên: 235mm x 19.5mm

  + Bề dày của gạch: 13.5mm

  + Số lượng vỉ /m2: 14 vỉ/m2

  + Số lượng vỉ /thùng: 14 vỉ/thùng

  + Số lượng trên vỉ: 14 viên/vỉ

 • Gạch INAX DCF-20BNET/WAB-3 Nhập Khẩu

  4.940.000

  Mã sản phẩm: DCF-20BNET/WAB-3

  + Kích thước vỉ: 237mm x 300mm

  + Kích thước viên: 235mm x 19mm

  + Bề dày của gạch: 15.5mm

  + Số lượng vỉ /m2: 14.1 vỉ/m2

  + Số lượng vỉ /thùng: 12 vỉ/thùng

  + Số lượng trên vỉ: 14 viên/vỉ

 • Gạch INAX DCF-20BNET/WAB-2 Nhập Khẩu

  4.940.000

  + Mã sản phẩm: DCF-20BNET/WAB-2

  + Kích thước vỉ: 237mm x 300mm

  + Kích thước viên: 235mm x 19mm

  + Bề dày của gạch: 15.5mm

  + Số lượng vỉ /m2: 14.1 vỉ/m2

  + Số lượng vỉ /thùng: 12 vỉ/thùng

  + Số lượng trên vỉ: 14 viên/vỉ

 • Gạch INAX nhập khẩu DCF-20BNET/WAB-1

  4.940.000

  Mã sản phẩm: DCF-20BNET/WAB-1

  Kích thước vỉ: 237mm x 300mm

  Kích thước viên: 235mm x 19mm

  Bề dày của gạch: 15.5mm

  Số lượng vỉ /m2: 14.1 vỉ/m2

  Số lượng vỉ /thùng: 12 vỉ/thùng

  Số lượng trên vỉ: 14 viên/vỉ

 • GẠCH INAX HB-1 NHẬP KHẨU

  2.995.000 2.975.000

  HAL-20BN/HB-1  là sản phẩm cao cấp từ Nhật Bản

  – Chất màu được phối trộn bên trong toàn bộ sản phẩm.

  – Khả năng chống tia tử ngoại cao

  – Khả năng chống thấm cao

  – Khả năng chống hóa chất cao

  – Dễ dàng vệ sinh

 • Gạch inax HB-2 nhập khẩu trực tiếp Nhật

  2.995.000 2.975.000

  HAL-20BN/HB-2  là sản phẩm cao cấp từ Nhật Bản

  – Chất màu được phối trộn bên trong toàn bộ sản phẩm.

  – Khả năng chống tia tử ngoại cao

  – Khả năng chống thấm cao

  – Khả năng chống hóa chất cao

  – Dễ dàng vệ sinh

 • Gạch inax HB-3 nhập khẩu Nhật Bản

  2.995.000 2.975.000

  HAL-20BN/HB-3  là sản phẩm cao cấp từ Nhật Bản

  – Chất màu được phối trộn bên trong toàn bộ sản phẩm.

  – Khả năng chống tia tử ngoại cao

  – Khả năng chống thấm cao

  – Khả năng chống hóa chất cao

  – Dễ dàng vệ sinh

 • Gạch inax HB-4 Nhập Khẩu

  2.995.000 2.975.000

  HAL-20BN/HB-4  là sản phẩm cao cấp từ Nhật Bản

  – Chất màu được phối trộn bên trong toàn bộ sản phẩm.

  – Khả năng chống tia tử ngoại cao

  – Khả năng chống thấm cao

  – Khả năng chống hóa chất cao

  – Dễ dàng vệ sinh

 • Gạch inax HB-5 nhập khẩu

  2.995.000 2.975.000

  HAL-20BN/HB-5  là sản phẩm cao cấp từ Nhật Bản

  – Chất màu được phối trộn bên trong toàn bộ sản phẩm.

  – Khả năng chống tia tử ngoại cao

  – Khả năng chống thấm cao

  – Khả năng chống hóa chất cao

  – Dễ dàng vệ sinh

 • Gạch ngoại thất Inax HAL-20BN/HB-6

  2.995.000 2.823.000

  HAL-20BN/HB-6 là sản phẩm cao cấp từ Nhật Bản

  – Chất màu được phối trộn bên trong toàn bộ sản phẩm.

  – Khả năng chống tia tử ngoại cao

  – Khả năng chống thấm cao

  – Khả năng chống hóa chất cao

  – Dễ dàng vệ sinh

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

dẫn đường

Giỏ hàng của tôi

Đóng

Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Danh sách yêu thích

Đóng

Chưa có sản phẩm nào được thêm vào danh sách yêu thích

Ghi danh