Khuyến Mãi Toto Combo Mới Nhất

Khuyến mãi Toto từ đầu năm đến nay chúng tôi đang cố gắng truyền tải đến cho quý khách hàng nhiều chương trình khuyến mãi trọn bộ của 1 nhà tắm cho đầy đủ gồm bồn cầu + chậu rửa mặt + vòi chậu nước lạnh hoặc nóng lạnh + bộ xả vòi chậu (bên dưới chậu rửa mặt) + chân chậu treo hoặc chân chậu dài + sen tắm nóng lạnh hoặc sen tắm lạnh như sau:

Combo Khuyến Mãi Toto Mới Nhất

♦ Combo khuyến mãi TOTO 01

CS320DRT3 + LHT300CR + TLS03301V + TBS03302V-DGH104ZR: 10.430.000đ Xem chi tiết…

-15.48% = 8.815.000 đcombo khuyến mãi toto 01

—————————————————————————————————————————————

♦ Combo khuyến mãi TOTO 02

CS320DRT3 + LHT300CR + TLS03301V + TBS03302V-DGH104ZR + THX20NBPIV: 11.050.000đ Xem cụ thể…

-15.61% = 9.325.000đ

combo khuyen mai toto 2

—————————————————————————————————————————————

♦ Combo TOTO 03

CS320DRT3 + LHT300CR + TLS04301V + TBS04302V-DGH104ZR: 10.430.000đXem chi tiết…

-15.61% = 8.815.000 đ

combo khuyen mai toto 3

—————————————————————————————————————————————

♦ Combo khuyến mãi TOTO 04

CS320DRT3 + LHT300CR + TLS04301V + TBS04302V-DGH104ZR + THX20NBPIV: 11.050.000đ Xem cụ thể…

-15.61% = 9.325.000đ

khuyến mãi toto 04

—————————————————————————————————————————————

♦ Combo khuyến mãi TOTO 05

CS325DRT3 + LHT300CR + TLS03301V + TBS03302V-DGH104ZR: 10.430.000đXem chi tiết…

-15.61% = 8.815.000đ

khuyến mãi toto 05

—————————————————————————————————————————————

♦ Combo khuyến mãi TOTO 06

CS325DRT3 + LHT300CR + TLS03301V + TBS03302V-DGH104ZR + THX20NBPIV: 11.050.000đ Xem cụ thể…

-15.61% = 9.325.000đ

combo khuyen mai toto 06

—————————————————————————————————————————————

♦ Combo khuyến mãi TOTO 07

CS325DRT3 + LHT300CR + TLS04301V + TBS04302V-DGH104ZR: 10.430.000đXem chi tiết…

-15% = 8.815.000đ

combo khuyen mai toto 07

—————————————————————————————————————————————

♦ Combo khuyến mãi TOTO 08

CS325DRT3 + LHT300CR + TLS04301V + TBS04302V-DGH104ZR + THX20NBPIV: 11.050.000đ Xem cụ thể…

-15% = 9.325.000đ

combo khuyen mai toto 08

——————————————————————————————————————————————————————————————

♦ Combo khuyến mãi TOTO 09

CS320DRT3 + LHT300CR + TLS01301V + TBS01302V-DGH104ZR: 12.000.000đXem chi tiết…

-15.68% = 10.118.000đ

combo khuyen mai toto 09

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo khuyến mãi TOTO 10

CS320DRT3 + LHT300CR + TLS01301V + TBS01302V-DGH104ZR + THX20NBPIV: 12.620.000đXem chi tiết…

-16% = 10.627.000đ

combo khuyen mai toto 10

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo TOTO 11

CS320DRT3 + LHT300CR + TLS02301V + TBS02302V-DGH104ZR: 12.000.000đXem chi tiết…

-16% = 10.118.000đ

combo khuyen mai toto 11

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo TOTO 12

CS320DRT3 + LHT300CR + TLS02301V + TBS02302V-DGH104ZR + THX20NBPIV: 12.620.000đXem chi tiết…

-16% = 10.627.000đ

combo khuyen mai toto 12

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo khuyến mãi TOTO 13

CS325DRT3 + LHT300CR + TLS01301V + TBS01302V-DGH104ZR: 12.000.000đXem chi tiết…

-16% = 10.118.000đ

combo thiết bị vệ sinh toto khuyến mãi 13

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo TOTO 14

CS325DRT3 + LHT300CR + TLS01301V + TBS01302V-DGH104ZR + THX20NBPIV: 12.620.000đ Xem cụ thể…

-16% = 10.627.000đ

thiết bị vệ sinh toto khuyến mãi 14

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo TOTO 15

CS325DRT3 + LHT300CR + TLS02301V + TBS02302V-DGH104ZR: 12.000.000đXem chi tiết…

-15% = 10.118.000đ

thiết bị vệ sinh toto giá rẻ 15

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo khuyến mãi TOTO 16

CS325DRT3 + LHT300CR + TLS02301V + TBS02302V-DGH104ZR + THX20NBPIV: 12.620.000đ Xem cụ thể…

-15% = 10.627.000đ

toto việt nam khuyến mãi 16

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo TOTO 17

CS945DNT3 + LT710CTRM + TLS01301V + TBS01302V-DGH104ZR: 15.900.000đ Xem cụ thể…

-16% = 13.300.000đ

toto vietnam giá rẻ 17

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo Khuyến mãi Toto 18

CS945DNT3 + LT710CTRM + TLS01301V + TBS01302V-DGH104ZR + THX20NBPIV: 16.520.000đ Xem cụ thể…

-16% = 13.811.000đ

combo khuyến mãi toto 18

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo TOTO 19

CS945DNT3 + LT700CTR + TLS02301V + TBS02302V-DGH104ZR: 15.650.000đ Xem cụ thể…

-16% = 13.090.000đ

combo toto 19

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo Khuyến mãi Toto 20

CS945DNT3 + LT700CTR + TLS02301V + TBS02302V-DGH104ZR + THX20NBPIV: 16.270.000đ Xem cụ thể…

-16% = 13.596.000đ

khuyến mãi combo toto 20

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo khuyến mãi TOTO 21

CS818DT3 + LT710CTRM + TLS01301V + TBS01302V-DGH104ZR: 15.900.000đ Xem cụ thể…

-16% = 13.301.000đ

combo khuyến mãi toto 21

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo TOTO 22

CS818DT3 + LT710CTRM + TLS01301V + TBS01302V-DGH104ZR + THX20NBPIV: 16.650.000đ Xem cụ thể…

-16% = 13.811.000đ

trọn bộ thiết bị vệ sinh toto 22

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo Khuyến mãi Toto 23

CS818DT3 + LT700CTR + TLS02301V + TBS02302V-DGH104ZR: 15.650.000đ Xem cụ thể…

-16% = 13.090.000đ

khuyến mãi toto trọn bộ 23

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo TOTO 24

CS818DT3 + LT700CTR + TLS02301V + TBS02302V-DGH104ZR + THX20NBPIV: 16.270.000đ Xem cụ thể…

-15% = 13.598.000đ

combo trọn gói toto nhà vệ sinh 24

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo Khuyến mãi Toto 25

CS945DNT3 + LT710CTRM + TLG03301V + TBG03302V-DGH108ZR: 18.880.000đ Xem cụ thể…

-16% = 15.737.000đ

combo khuyen mai toto 25

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo TOTO 26

CS945DNT3 + LT710CTRM + TLG03301V + TBG03302V-DGH108ZR + THX20NBPIV: 19.500.000đ Xem cụ thể…

-16% = 16.247.000đ

combo khuyen mai toto 26

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo khuyến mãi TOTO 27

CS945DNT3 + LT710CTRM + TLG04301V + TBG04302V-DGH108ZR: 18.880.000đ Xem cụ thể…

-15% = 15.737.000đ

combo khuyen mai toto 27

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo TOTO 28

CS945DNT3 + LT710CTRM + TLG04301V + TBG04302V-DGH108ZR + THX20NBPIV: 19.500.000đ Xem cụ thể…

-15% = 16.247.000đ

xí bệt toto khuyến mãi 28

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo Khuyến mãi Toto 29

CS818DT3 + LT710CTRM + TLG04301V + TBG04302V-DGH108ZR: 18.880.000đ Xem cụ thể…

-16% = 15.737.000đ

bệt toto khuyến mãi trọn bộ 29

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo TOTO 30

CS818DT3 + LT710CTRM + TLG04301V + TBG04302V-DGH108ZR + THX20NBPIV: 19.500.000đ Xem cụ thể…

-15% = 16.247.000đ

combo khuyen mai toto 30

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo TOTO 31

CS818DT3 + LT710CTRM + TLG03301V + TBG03302V-DGH108ZR: 18.880.000đ Xem cụ thể…

-16% = 15.737.000đ

combo khuyen mai toto 31

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo TOTO 32

CS818DT3 + LT710CTRM + TLG03301V + TBG03302V-DGH108ZR + THX20NBPIV: 19.500.000đ Xem cụ thể…

-16% = 16.247.000đ

combo khuyen mai toto 32

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo TOTO 33

MS884T2 + LT700CTR + TLS02301V + TBS02302V-DGH108ZR: 19.800.000 xem thêm

-16% = 16,645,000đ

combo khuyen mai toto 33

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo TOTO 34

MS884T2 + LT700CTR + TLG04301V + TBG04302V-DGH108ZR: 21.680.000  xem thêm

-15% = 18.120.000đ

combo khuyen mai toto 34

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo TOTO 35

MS884T2 + LT710CTRM + TLS02301V + TBS02302V-DGH108ZR: 20.140.000 xem thêm

-15% = 16.860.000đ

combo khuyen mai toto 35

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo Khuyến mãi Toto 36

MS884T2 + LT710CTRM + TLG04301V + TBG04302V-DGH108ZR: 21.930.000 xem thêm

-15% = 18.333.000đ

combo khuyen mai toto 36

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo TOTO 37

MS914T2 + LT700CTR + TLS02301V + TBS02302V-DGH108ZR: 21.900.000 xem thêm

-15% = 18,343,000đ

combo khuyen mai toto 37

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo TOTO 38

MS914T2 + LT700CTR + TLG04301V + TBG04302V-DGH108ZR: 23.690.000  xem thêm

-15% = 19.816.000đ

combo khuyen mai toto 38

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo TOTO 39

MS914T2 + LT710CTRM + TLS02301V + TBS02302V-DGH108ZR: 22.150.000 xem thêm

-15% = 18.558.000đ

combo khuyến mãi toto 39

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo TOTO 40

MS914T2 + LT710CTRM + TLG04301V + TBG04302V-DGH108ZR: 23.940.000 xem thêm

-15% = 20.031.000đ

combo khuyến mãi toto 40

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo TOTO 41

MS889T8 + LT710CTRM + TLS02301V + TBS02302V-DGH108ZR: 21.560.000 xem thêm

-15% = 18.060.000đ

combo khuyen mai toto 41

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo TOTO 42

MS889T8 + LT710CTRM + TLG04301V + TBG04302V-DGH108ZR: 23.350.000 xem thêm

-15% = 19.533.000đ

combo khuyen mai toto 42

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo TOTO 43

MS889T8 + LT700CTR + TLS02301V + TBS02302V-DGH108ZR: 21.310.000 xem thêm

-15% = 17.845.000đ

combo khuyen mai toto 43

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo TOTO 44

MS889T8 + LT710CTRM + TLG04301V + TBG04302V-DGH108ZR: 23.100.000 xem thêm

-15% = 19.317.000đ

combo khuyen mai toto 44

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo TOTO 45

MS889DT2 + LT710CTRM + TLS02301V + TBS02302V-DGH108ZR: 21.560.000 xem thêm

-15% = 18.060.000đ

combo khuyen mai toto 45

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo TOTO 46

MS889DT2 + LT710CTRM + TLG04301V + TBG04302V-DGH108ZR: 23.350.000 xem thêm

-15% = 19.533.000đ

combo khuyen mai toto 46

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo TOTO 47

MS889DT2 + LT700CTR + TLS02301V + TBS02302V-DGH108ZR: 21.310.000 xem thêm

-15% = 17.845.000đ

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo TOTO 48

MS889DT2 + LT710CTRM + TLG04301V + TBG04302V-DGH108ZR: 23.100.000 xem thêm

-15% = 19.317.000đ

combo khuyen mai toto 48

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo TOTO 49

CS769DT8 + LHT300CR + TLS02301V + TBS02302V-DGH108ZR: 16.270.000 xem thêm

-15% = 13.620.000đ

combo khuyen mai toto 49

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo TOTO 50

CS769DT8 + LHT300CR + TLG04301V + TBG04302V-DGH108ZR: 18.060.000 xem thêm

-15% = 15.105.000đ

combo khuyen mai toto 50

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo TOTO 51

CS769DT8 + LHT240CS + TLS02301V + TBS02302V-DGH108ZR: 16.610.000 xem thêm

-15% = 13.915.000đ

combo khuyen mai toto 51

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo TOTO 52

CS769DT8 + LHT240CS + TLG04301V + TBG04302V-DGH108ZR: 18.400.000 xem thêm

-15% = 15.400.000đ

combo khuyen mai toto 52

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo TOTO 53

CS767T2 + LHT300CR + TLS02301V + TBS02302V-DGH108ZR: 16.270.000 xem thêm

-15% = 13.620.000đ

combo khuyen mai toto 53

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo TOTO 54

CS767T2 + LHT300CR + TLG04301V + TBG04302V-DGH108ZR: 18.060.000 xem thêm

-16% = 15.105.000đ

combo khuyen mai toto 54

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo TOTO 55

CS769DT8 + LHT240CS + TLS02301V + TBS02302V-DGH108ZR: 16.610.000 xem thêm

-16% = 13.915.000đ

combo khuyen mai toto 55

——————————————————————————————————————————————————————————————

Combo TOTO 56

CS769DT8 + LHT240CS + TLG04301V + TBG04302V-DGH108ZR: 18.400.000 xem thêm

-16% = 15.400.000đ

combo khuyen mai toto 56

——————————————————————————————————————————————————————————————


Bên cạnh đó Siêu thị Kim Quốc Tiến chúng tôi còn có:

Thiết bị nhà Bếp Malloca 

Thiết bị toilet trọn bộ inax Nhật Bản

Thiết Bị nước như: bồn nước Đại Thành, Máy năng lượng mặt trời Đại Thành, Máy lọc  nước Đại Thành.

Bình nóng lạnh : Ariston, Đại Thành, ….

Chúng tôi có đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm khá lâu năm trong ngành vật liệu xây dựng. Nhiều bạn, có làm qua nhiều năm ở nhiều vị trí như: Phòng thu mua, thư ký công trình, bốc tách vật tư để lên dự toán cho những công ty tư vấn thiết kế….

Chúng tôi là đại diện phân phối cho nhiều mặt hàng chính hãng khác nhau như thiết bị vệ sinh inax, toto, bàn cầu mỹ american, cotto thái lan, caesar của taiwan…trong đó có nhiều hãng máy nước nóng khác nhau – đại diện là Ariston của Ý. Nên bạn rất an tâm khi mua hàng được mua hàng chính hãng. Tránh trường hợp tiền mất tật mang.

Chúng tôi có đội ngũ thi công lắp đặt để phục vụ cho khách hàng nào có nhu cầu – chi phí lắp Liên hệ: 091.9999.516

Hình thức giao hàng và vận chuyển là miễn phí trên 1 đơn vị bồn cầu. Đơn hàng luôn được Kim Quốc Tiến chúng tôi theo sát từng đơn, để có thể vận chuyển khoản 1-2 giờ đồng hồ trong hạm vi TP.HCM để khách hàng kịp lắp đặt.

Liên hệ CÔNG TY TNHH KIM QUỐC TIẾN

Hotline: 098 6666 516 Ms. Vân hoặc Mr. Thịnh 091.9999.516

Email: congtykimquoctien@gmail.com

Địa chỉ: Số 5A đường số 5, Khu phố 4, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

SỐ TK ACB: 88444456

CÔNG TY TNHH KIM QUỐC TIẾN

NGÂN HÀNG Á CHÂU – CN PHÚ NHUẬN