091.9999.516

Hồ Chí Minh : 091.9999.516/ 098.6666.516 + Hà Nội: 089.8888.516

Bồn tiểu U117V


1.260.000 1.180.000

– Sản phẩm tiết kiệm nước, mức xả 2L

– Sản phẩm đã bao gồm gioăng nối tường


Số lượng:

Chia sẻ:

– Sản phẩm tiết kiệm nước, mức xả 2L

– Sản phẩm đã bao gồm gioăng nối tường

Màu sắc

Nhạt, Trắng

dẫn đường

Giỏ hàng của tôi

Đóng

Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Danh sách yêu thích

Đóng

Chưa có sản phẩm nào được thêm vào danh sách yêu thích

Ghi danh