091.9999.516

Hồ Chí Minh : 091.9999.516/ 098.6666.516 + Hà Nội: 089.8888.516
 • Xem:
 • Thanh bên
 • Sắp xếp theo:
 • Vòi chậu rửa mặt GROHE 33190002
  Vòi chậu rửa mặt GROHE 33190002
  -20%

  Vòi chậu rửa mặt GROHE 33190002

  6.610.000 5.288.000
 • Vòi chậu rửa mặt GROHE 23406000
  Vòi chậu rửa mặt GROHE 23406000
  -20%

  Vòi chậu rửa mặt GROHE 23406000

  11.630.000 9.304.000

  Mã sản phẩm: GROHE 23406000

  Xuất xứ : công nghệ của Đức

  Thời gian bảo hành : 5 năm kể từ khi giao hàng

  Chất liệu: Đồng mạ crom

  Chế độ rửa: Hai chế độ : nóng và lạnh

  Áp lực nước  : 0.05 Mpa ~ 0.75 Mpa

  Loại : 1 lỗ

 • Nơi nhập dữ liệu
  Nơi nhập dữ liệu
  -20%

  Vòi chậu rửa mặt GROHE 23406000

  11.630.000 9.304.000

  Mã sản phẩm: GROHE 23406000

  Xuất xứ : công nghệ của Đức

  Thời gian bảo hành : 5 năm kể từ khi giao hàng

  Chất liệu: Đồng mạ crom

  Áp lực nước  : 0.05 Mpa ~ 0.75 Mpa

  Chế độ rửa:  nóng  lạnh

  Loại : 1 lỗ

 • Vòi chậu rửa mặt GROHE 33190002
  Vòi chậu rửa mặt GROHE 33190002
  -20%

  Vòi chậu rửa mặt GROHE 33190002

  6.610.000 5.288.000

  Mã sản phẩm : GROHE 23127000

  Xuất xứ : công nghệ của Đức

  Thời gian bảo hành : 5 năm kể từ khi giao hàng

  Chế độ rửa : Nóng lạnh

  Chất liệu: Đồng mạ crom

  Áp lực nước  : 0.05 Mpa ~ 0.75 Mpa

  Loại : 1 lỗ

 • Vòi chậu rửa mặt GROHE 20422000
  Vòi chậu rửa mặt GROHE 20422000
  -20%

  Vòi chậu rửa mặt GROHE 20422000

  2.710.000 2.168.000

  Mã sản phẩm: GROHE 20422000

  Xuất xứ : công nghệ của Đức

  Thời gian bảo hành : 5 năm kể từ khi giao hàng

  Chất liệu: Đồng mạ crom

  Chế độ rửa:  nóng  lạnh

  Áp lực nước  : 0.05MPa ~ 0.75MPa

  Loại : 1 lỗ

 • Vòi chậu rửa mặt GROHE 32854000
  Vòi chậu rửa mặt GROHE 32854000
  -20%

  Vòi chậu rửa mặt GROHE 32854000

  3.380.000 2.704.000

  Mã sản phẩm: GROHE 32854000

  Xuất xứ : công nghệ của Đức

  Thời gian bảo hành : 5 năm kể từ khi giao hàng

  Chất liệu: Đồng mạ crom

  Chế độ rửa:  nóng  lạnh

  Áp lực nước  : 0.05MPa ~ 0.75MPa

  Loại : 1 lỗ

 • Vòi chậu rửa mặt GROHE 20289000
  Vòi chậu rửa mặt GROHE 20289000
  -20%

  Vòi chậu rửa mặt GROHE 23102000

  3.470.000 2.776.000

  Mã sản phẩm: GROHE 23102000

  Xuất xứ : công nghệ của Đức

  Thời gian bảo hành : 5 năm kể từ khi giao hàng

  Chất liệu: Đồng mạ crom

  Chế độ rửa:  nóng  lạnh

  Áp lực nước  : 0.05MPa ~ 0.75MPa

  Loại : 1 lỗ

 • Vòi chậu rửa mặt GROHE 23091000
  Vòi chậu rửa mặt GROHE 23091000
  -20%

  Vòi chậu rửa mặt GROHE 23091000

  4.110.000 3.288.000

  Mã sản phẩm: GROHE 20289000

  Xuất xứ : công nghệ của Đức

  Thời gian bảo hành : 5 năm kể từ khi giao hàng

  Chất liệu: Đồng mạ crom

  Chế độ rửa:  nóng  lạnh

  Áp lực nước  : 0.05MPa ~ 0.75MPa

  Loại : 1 lỗ

 • Vòi chậu rửa mặt GROHE 20289000
  Vòi chậu rửa mặt GROHE 20289000
  -20%

  Vòi chậu rửa mặt GROHE 20289000

  6.630.000 5.304.000

  Mã sản phẩm: GROHE 20289000

  Xuất xứ : công nghệ của Đức

  Thời gian bảo hành : 5 năm kể từ khi giao hàng

  Chất liệu: Đồng mạ crom

  Chế độ rửa:  nóng  lạnh

  Áp lực nước  : 0.05MPa ~ 0.75MPa

  Loại : 1 lỗ

 • Vòi chậu rửa mặt GROHE 22008000
  Vòi chậu rửa mặt GROHE 22008000
  -13%

  Vòi chậu rửa mặt GROHE 22008000

  1.170.000 1.017.000

  Mã sản phẩm: GROHE 22008000

  Xuất xứ : công nghệ của Đức

  Thời gian bảo hành : 5 năm kể từ khi giao hàng

  Chất liệu: Đồng mạ crom

  Chế độ rửa:  nóng  lạnh

  Áp lực nước  : 0.05MPa ~ 0.75MPa

  Loại : 1 lỗ

 • Vòi chậu rửa mặt GROHE 20283000
  Vòi chậu rửa mặt GROHE 20283000
  -13%

  Vòi chậu rửa mặt GROHE 20283000

  2.960.000 2.575.000

  Mã sản phẩm: GROHE 20283000

  Xuất xứ : công nghệ của Đức

  Thời gian bảo hành : 5 năm kể từ khi giao hàng

  Chất liệu: Đồng mạ crom

  Chế độ rửa:  nóng  lạnh

  Áp lực nước  : 0.05MPa ~ 0.75MPa

  Loại : 1 lỗ

 • Vòi chậu rửa mặt GROHE 20237000
  Vòi chậu rửa mặt GROHE 20237000
  -20%

  Vòi chậu rửa mặt GROHE 20237000

  2.170.000 1.736.000

  Mã sản phẩm: GROHE 20237000

  Xuất xứ : công nghệ của Đức

  Thời gian bảo hành : 5 năm kể từ khi giao hàng

  Chất liệu: Đồng mạ crom

  Chế độ rửa:  nóng  lạnh

  Áp lực nước  : 0.05MPa ~ 0.75MPa

  Loại : 1 lỗ

 • Vòi chậu rửa mặt GROHE 23101000
  Vòi chậu rửa mặt GROHE 23101000
  -20%

  Vòi chậu rửa mặt GROHE 23101000

  3.470.000 2.776.000

  Mã sản phẩm: GROHE 23101000

  Xuất xứ : công nghệ của Đức

  Thời gian bảo hành : 5 năm kể từ khi giao hàng

  Chất liệu: Đồng mạ crom

  Chế độ rửa:  nóng  lạnh

  Áp lực nước  : 0.05MPa ~ 0.75MPa

  Loại : 1 lỗ

 • Vòi chậu rửa mặt GROHE 23093000
  Vòi chậu rửa mặt GROHE 23093000
  -21%

  Vòi chậu rửa mặt GROHE 23093000

  4.120.000 3.269.000

  Mã sản phẩm: GROHE 23093000

  Xuất xứ : công nghệ của Đức

  Thời gian bảo hành : 5 năm kể từ khi giao hàng

  Chất liệu: Đồng mạ crom

  Chế độ rửa:  nóng  lạnh

  Áp lực nước  : 0.05MPa ~ 0.75MPa

  Loại : 1 lỗ

 • Vòi chậu rửa mặt GROHE 20197000
  Vòi chậu rửa mặt GROHE 20197000
  -20%

  Vòi chậu rửa mặt GROHE 20197000

  4.230.000 3.384.000

  Mã sản phẩm: GROHE 32958000

  Xuất xứ : công nghệ của Đức

  Thời gian bảo hành : 5 năm kể từ khi giao hàng

  Chất liệu: Đồng mạ crom

  Chế độ rửa:  nóng  lạnh

  Áp lực nước  : 0.05MPa ~ 0.75MPa

  Loại : 1 lỗ

 • Vòi chậu rửa mặt GROHE 32958000
  Vòi chậu rửa mặt GROHE 32958000
  -20%

  Vòi chậu rửa mặt GROHE 32958000

  2.590.000 2.072.000

  Mã sản phẩm: GROHE 32958000

  Xuất xứ : công nghệ của Đức

  Thời gian bảo hành : 5 năm kể từ khi giao hàng

  Chất liệu: Đồng mạ crom

  Chế độ rửa:  nóng  lạnh

  Áp lực nước  : 0.05MPa ~ 0.75MPa

  Loại : 1 lỗ

 • Vòi chậu rửa mặt GROHE 23127000
  Vòi chậu rửa mặt GROHE 23127000
  -20%

  Vòi chậu rửa mặt GROHE 23127000

  6.700.000 5.360.000

  Mã sản phẩm: GROHE 23127000

  Xuất xứ : công nghệ của Đức

  Thời gian bảo hành : 5 năm kể từ khi giao hàng

  Chất liệu: Đồng mạ crom

  Chế độ rửa:  nóng  lạnh

  Áp lực nước  : 0.05MPa ~ 0.75MPa

  Loại : 1 lỗ

 • Vòi chậu rửa mặt GROHE 23322001
  Vòi chậu rửa mặt GROHE 23322001
  -20%

  Vòi chậu rửa mặt GROHE 23322001

  5.300.000 4.240.000

  Mã sản phẩm: GROHE 23322001

  Xuất xứ : công nghệ của Đức

  Thời gian bảo hành : 5 năm kể từ khi giao hàng

  Chất liệu: Đồng mạ crom

  Chế độ rửa:  nóng  lạnh

  Áp lực nước  : 0.05MPa ~ 0.75MPa

  Loại : 1 lỗ

 • Vòi chậu rửa mặt GROHE 23037002
  Vòi chậu rửa mặt GROHE 23037002
  -20%

  Vòi chậu rửa mặt GROHE 23037002

  4.140.000 3.312.000

  Mã sản phẩm: GROHE 23037002

  Xuất xứ : công nghệ của Đức

  Thời gian bảo hành : 5 năm kể từ khi giao hàng

  Chất liệu: Đồng mạ crom

  Chế độ rửa:  nóng  lạnh

  Áp lực nước  : 0.05MPa ~ 0.75MPa

  Loại : 1 lỗ

 • Vòi chậu rửa mặt GROHE 32819000
  Vòi chậu rửa mặt GROHE 32819000
  -20%

  Vòi chậu rửa mặt GROHE 32819000

  3.630.000 2.904.000

  Mã sản phẩm: GROHE 32819000

  Xuất xứ : công nghệ của Đức

  Thời gian bảo hành : 5 năm kể từ khi giao hàng

  Chất liệu: Đồng mạ crom

  Chế độ rửa:  nóng  lạnh

  Áp lực nước  : 0.05MPa ~ 0.75MPa

  Loại : 1 lỗ

 • Vòi chậu rửa mặt GROHE 32860000
  Vòi chậu rửa mặt GROHE 32860000
  -20%

  Vòi chậu rửa mặt GROHE 32860000

  5.870.000 4.696.000

  Mã sản phẩm: GROHE 32860000

  Xuất xứ : công nghệ của Đức

  Thời gian bảo hành : 5 năm kể từ khi giao hàng

  Chất liệu: Đồng mạ crom

  Chế độ rửa:  nóng  lạnh

  Áp lực nước  : 0.05MPa ~ 0.75MPa

  Loại : 1 lỗ

 • Vòi chậu rửa mặt GROHE 32868000
  Vòi chậu rửa mặt GROHE 32868000
  -20%

  Vòi chậu rửa mặt GROHE 32868000

  5.740.000 4.592.000

  Mã sản phẩm: GROHE 32868000

  Xuất xứ : công nghệ của Đức

  Thời gian bảo hành : 5 năm kể từ khi giao hàng

  Chất liệu: Đồng mạ crom

  Chế độ rửa:  nóng  lạnh

  Áp lực nước  : 0.05MPa ~ 0.75MPa

  Loại : 1 lỗ

 • Vòi chậu rửa mặt GROHE 32862000
  Vòi chậu rửa mặt GROHE 32862000
  -20%

  Vòi chậu rửa mặt GROHE 32862000

  4.250.000 3.400.000

  Mã sản phẩm: GROHE 32862000

  Xuất xứ : công nghệ của Đức

  Thời gian bảo hành : 5 năm kể từ khi giao hàng

  Chất liệu: Đồng mạ crom

  Chế độ rửa: Hai chế độ : nóng và lạnh

  Áp lực nước  : 0.05MPa ~ 0.75MPa

  Loại : 1 lỗ

 • VÒI CHẬU RỬA MẶT GROHE 32856000
  VÒI CHẬU RỬA MẶT GROHE 32856000
  -20%

  Vòi chậu rửa mặt GROHE 32856000

  5.350.000 4.280.000

  Mã sản phẩm: GROHE 32856000

  Xuất xứ : công nghệ của Đức

  Thời gian bảo hành : 5 năm kể từ khi giao hàng

  Chất liệu: Đồng mạ crom

  Chế độ rửa: Hai chế độ : nóng và lạnh

  Áp lực nước  : 0.05MPa ~ 0.75MPa

  Loại : 1 lỗ

 • Showing 1–24 of 26 results

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

dẫn đường

Giỏ hàng của tôi

Đóng

Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Danh sách yêu thích

Đóng

Chưa có sản phẩm nào được thêm vào danh sách yêu thích

Ghi danh